info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN
 
Ondernemingsgegevens

Begrafenissen Pluym bvba - ‘ik mis je zo’
Hoeksken 16 – 9520 Sint-Lievens-Houtem

info@begrafenissen-pluym.be
Tel. 0474/45 20 43
BTW BE0831.048.884


Algemeen
Gelieve deze voorwaarden zorgvuldig te lezen alvorens een bestelling plaatst op deze website.
Door producten op onze website te bestellen, verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen en voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, en overeenkomsten tussen de klant en ‘ikmisjezo’.
‘ikmisjezo’ heeft ten allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.  Deze website is eigendom van Begrafenissen Pluym bvba,Hoeksken 16 – 9520 Sint-Lievens-Houtem, tel. 0474/45 20 43.
Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing.
 
Overeenkomst tussen beide partijen – zijnde ‘ik mis je zo’ en de ‘klant’
De bestelling zal slechts worden uitgevoerd wanneer de betaling van uw bestelling is geregistreerd op onze rekening. Voor zover toegestaan door de wet, bent u, in het geval van betwisting, ermee akkoord de aanvaardbaarheid van bewijsstukken van een bestelling, berichtgeving, mededeling of boodschap via elektronische weg tussen de partijen binnen deze overeenkomst niet te betwisten. 
Indien ‘ik mis je zo’ de bestelling om één of andere reden niet kan uitvoeren, laat ze dit zo snel mogelijk weten aan de koper zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding. 

‘ik mis je zo’ kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld bij grote bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, e.a.
 
Producten en tarieven
Alle producten die door ‘ik mis je zo’ aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden en voor de vermelde periode. De aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief BTW maar exclusief verzendkosten.
Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van voorraad. ‘ik mis je zo’’ doet de nodige inspanningen opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. 
Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij de groothandel of fabrikant. In dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u eventueel beslissen uw bestelling te annuleren. 
‘‘ik mis je zo’’ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product. Indien een product uit voorraad is, dat onderdeel uitmaakt van een samengesteld pakket, dan vervangen wij dit door één of meerderde producten zodat minstens dezelfde waarde gehanteerd blijft. In dat geval wordt u hiervan op voorhand op de hoogte gebracht.
 Betaling
De koper is ertoe gehouden het nettobedrag te betalen zoals vermeld op de bestelbon . Dit bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde goederen en eventuele verzendkosten, en zijn inclusief BTW. Betaling kan via overschrijving op onze rekening BE56 737 0313937 88(met vermelding van uw bestelnummer en uw naam indien de naam van de rekeninghouder verschillend is van de naam vermeld op het bestelformulier) of via onze online betaaldiensten.
Onze producten worden geleverd via Bpost of Kiala. Leveringen geschieden op het leveringsadres gespecificeerd door de koper in zijn bestelling. Het risico van beschadiging, verlies of diefstal valt ten laste van ‘ik mis je zo’ tot op het ogenblik van levering van de goederen aan de Klant. Op dat ogenblik gaat het risico over op de klant. 
De leveringstermijn wordt voorgesteld door de Koper en een exacte datum wordt bepaald door ‘ik mis je zo’.  De minimum leveringstermijn is 7 werkdagen. De exacte leveringsdatum wordt u medegedeeld van zodra deze is gekend.  Dit is ongeveer 3 dagen voor de exacte leveringsdatum.
In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van de leveringstermijn.
 
Annulatie van uw bestelling
Niet alle klanten hebben ervaring met "online winkelen". Daarom hebben de klanten als bijkomende garantie de mogelijkheid om bestellingen binnen de 24 uur te annuleren door het sturen van een e-mail met de vraag tot annulatie. 
Na aanvaarding van uw vraag stuurt ‘ik mis je zo’ een annulatiebevestiging en stort de bedragen die reeds betaald zijn, terug. 
Om mogelijke misbruiken te vermijden zullen terugbetalingen enkel gebeuren op de rekening vanwaar de betaling afkomstig was.
 
 
 
Terugneming en terugbetaling
Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen (breuk, beschadiging, verkeerde producten), kan de klant de goederen in de originele verpakking binnen 14 werkdagen na ontvangst terugsturen of binnenbrengen in de winkel en dit mits overhandiging van uw bestelbon en de leveringsnota van de verzendingsdienst. 
Indien u een product wenst terug te sturen of terug te brengen, kan u dit doen binnen de 14 dagen die volgen op de ontvangst. 
Wij zullen uw bestelling terugbetalen uitgezonderd de verzendkosten, zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen. 
Gepersonaliseerde producten vallen echter niet onder deze regeling.
 
Gebruik van cookies
Onze webshop deelt cookies uit.  Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc.  Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te geven. Het staat je vrij om de cookies uit te schakelen.  Hou er dan wel rekening mee dat de webshop niet optimaal werkt.
 
Door gebruik te maken van de webwinkel van ‘ik mis je zo’ stemt de klant in met het verzamelen van en het gebruik door ‘ik mis je zo’ van bepaalde persoonlijke gegevens. Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van ons klantenbeheer. De door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de bestanden van ‘ik mis je zo’. U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. U kan daarvoor steeds bij ons terecht via e-mail: info@begrafenissen-pluym.be of via tel. 0474/45 20 43. Indien u verdere vragen en/of opmerkingen heeft in verband met deze algemene voorwaarden, aarzel niet contact op te nemen.

 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies
wwwikmisjezobe2